پریانا، بهترین مجله اینترنتی در سومین جشنواره وب ایران

مجله اینترنتی پریانا در سومین جشنواره وب ایران به عنوان بهترین مجله اینترنتی در سال 88 و 89 انتخاب شد.

پریانا در این دوره علاوه بر بخش بهترین مجله اینترنتی جز کاندیدای بهترین وب سایت علمی نیز انتخاب شده بود. همچنین پریانا در دومین دوره جشنواره وب ایران نیز به عنوان بهترین مجله اینترنتی ایران انتخاب شده بود.

* مجله اینترنتی پریانا توسط شرکت نیمروز پارسیان با هدف رشد و توسعه وب فارسی ایجاد و مدیریت می شود.