نیمروز پارسیان در الکامپ

از 3 تا 7 آذر در محل دائمی نمایشگاه بین اللملی تهران در سالن 40 غرفه 3 منتظر حضور گرم شما هستیم.