درباره ما

شرکت مهندسی نیمروز پارسیان

شركت مهندسی نیمروز پارسیان در سال 1381 هجری خورشیدی با هدف فعالیت درامور انفورماتیك وتكنولوژی اطلاعات تشكیل شده و امید است كه درجهت پیشبرد دانش و فناوری مربوطه دركشور مفید واقع گردد. درهمین راستا فعالیتهای زیر درچارچوب عملكردهای اساسی شركت قرار دارد : فعالیتهای نرم افزاری شامل تهیه و توسعه سیستم‏های نرم افزاری تحت Web، سیستمهای اتوماسیون و... فعالیتهای شبكه ‏های كامپیوتری شامل طراحی، نصب و راه ‏اندازی شبكه‏ های محلی، شبكه‏ های گسترده، بررسی و تامین امنیت اطلاعات، بهبود ساختار گردش كاری شركتها و... فعالیتهای طراحی شامل طراحی صفحات اینترنتی و سایتهای Web، برنامه‏ های كاربردی تحت Web، بانكهای اطلاعاتی اینترنتی، گرافیك و انیمیشن و... فعالیتهای خدمات پشتیبانی مانند نگهداری شبكه‏ های كامپیوتری بزرگ فعالیتهای خدمات‏ جانبی و تامین امکانات از جمله: ثبت دامنه‏ های اینترنتی اجاره فضای Web خدمات دسترسی و ارتباط با اینترنت فروش سخت افزار بصورت محدود.

لطفاً در رابطه با اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید


نیمروز در تمدن ایرانیان

یکی از افتخارات علمی نجومی آریاییان در گذشته نیمروز (سیستان) میباشد چرا که بروی نصف النهاری قرار گرفته است که جهان شناخته شده ی آنروز یعنی آسیا و اروپا و افریقا را تقریبا نصف میکند واین نشان میدهد که علم جغرافی در آنزمان بدان حد رسیده بوده که سراسر دنیای مسکون را سنجیده باشد و مرکز آنرا در ایران برگزیده باشد. بعدها از روی نام نیمروز واژه ی نصف النهار ترجمه شد و در علم جغرافی مورد استفاده ی جهانیان واقع گردید.